35,00 €
IVA incluido
Cantidad

35,00 €
Cantidad

Cos de Mestres

Pedagogia Terapèutica Temari volum 2
La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres perquè puguin ingressar en el Cos de Mestres en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, així com oferir un recurs útil per als professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desplega els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat al que estableixen tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), com la Llei Orgànica 8/...
Ver más

Detallesaddclear

9788414224267
24/01/2019
Cataluña
290
EGB0385
Español
230
165

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?