21,50 €
IVA incluido
Cantidad

21,50 €
Cantidad

Misu-Maistren Kidegoa

Lehen Hezkuntzako Gai Zerrenda. (Euskadirako Argitalpen Berezia)
2007ko martxoaren 23ko EHAAko II. Eranskinean adierazten den bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-maistren Kidegoan sartzeko, 6 gai gehiago erantsi dira Lehen Hezkuntzako espezialitateari dagokion gai zerrendan, ale honetan oposiziogileak aurkituko dituen gaiak alegia. Liburuki honen asmoa da, beraz, falta ziren eduki horiek osatzea eta irakasle plazaren bat lortzeko asmoa duten hautagaien eskuetan baliabide egokiak jartzea. Gure autonomia erkidegoan irakaskuntzan arituko diren maisu...
Ver más

Detallesaddclear

9788467606140
15/10/2008
País Vasco
212
EGB0154
Español
230
248
165
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?