35,00 €
IVA incluido
Cantidad

35,00 €
Cantidad

Cos de Mestres Primària

Temari volum 2
La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitat de Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2...
Ver más

Detallesaddclear

9788414203484
19/04/2017
Cataluña
420
EGB0370
Español
230
165

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?