26,00 €
IVA incluido
Cantidad

26,00 €
Cantidad

Cos Tècnic D´especialistes de la Generalitat de Catalunya

Grup Serveis Penitenciaris. Temari Part Específica. Volum 1
Primer Volum del manual de desenvolupament de la Part Específica del Temari de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés al Cos Tècnic d'Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris, continguda a la Resolució JUS/913/2010, de 24 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº. 5599, de 31 de març de 2010). Aquest Volum I conté el desenvolupament dels temes de Dret Penal, temes 1 a 1...
Ver más

Detallesaddclear

9788467639520
27/04/2010
Cataluña
322
CAT0245
Español
248
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?