19,00 €
IVA incluido
Cantidad

19,00 €
Cantidad

Cos Tècnic D´especialistes de la Generalitat de Catalunya

Grup Serveis Penitenciaris. Test Part Específica.
• Col·lecció de qüestionaris de tipus test sobre cadascun dels temes desenvolupats en el nostre Manual de desenvolupament de la Part Específica del Temari de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés al Cos Tècnic d'Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris, continguda a la Resolució JUS/913/2010, de 24 de març, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5599, de 31 de març de 2010). ...
Ver más

Detallesaddclear

9788467644166
17/06/2010
Cataluña
228
CAT0247
Español
248
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?