Ayuntamiento de Barcelona

Auxiliar d’Administració General

320 Plazas
Plazo cerrado
  • Temario

Información general add clear

 

T'agradaria optar per una plaça per treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a Auxiliar Administratiu?

 

Quines funcions realitzen els auxiliars administratius?

Realitzen les funcions comunes a l'exercici de l'activitat administrativa, especialment aquelles de caràcter mecanogràfic, de càlcul senzill, arxiu, registre i similars. En concret d'elles mereixen ser destacades aquelles referides a la tramitació d'expedients (despesa, contractes, personal, certificats ...); atenció al ciutadà, bé sigui presencial o telefònica; les de gestió d'arxius i documentació; gravació i manteniment de bases de dades, així com funcions de suport a la resta de membres de les unitats administratives en què prestin servei.

 

Quins avantatges té aquesta oposició?

  • Plaça fixa.
  • Salari a partir de 1.400 euros mensuals.
  • 15 pagues a l'any.
  • Augments de sou per antiguitat (5% amb cada trienni).
  • Possibilitat de promoció interna.
  • Possibilitat d'excedències.
ver más

Estado de la oposición

 

Ámbito

Provincial , Cataluña

Estado

Plazo cerrado

Plazas

320 Plazas

Turno

Turno libre

Nivel de estudio

  • Graduado en secundaria o escolar

Plazos

Desde 7 abril 2021
Hasta 26 abril 2021

Proceso selectivo

Concurso-oposición

Bases de la convocatoria

Detalles de la convocatoria

Documentos de interés

 

Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?