Ayuntamiento de Barcelona

Auxiliar Administrativo / Auxiliar d’Administració General

680 Plazas
Plazo pendiente
 • Cómo prepararte

Información general     add clear

 

T'agradaria optar per una plaça per treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a Auxiliar Administratiu?

 

Quines funcions realitzen els auxiliars administratius?

Realitzen les funcions comunes a l'exercici de l'activitat administrativa, especialment aquelles de caràcter mecanogràfic, de càlcul senzill, arxiu, registre i similars. En concret d'elles mereixen ser destacades aquelles referides a la tramitació d'expedients (despesa, contractes, personal, certificats ...); atenció al ciutadà, bé sigui presencial o telefònica; les de gestió d'arxius i documentació; gravació i manteniment de bases de dades, així com funcions de suport a la resta de membres de les unitats administratives en què prestin servei.

 

Quins avantatges té aquesta oposició?

 • Plaça fixa.
 • Salari a partir de 1.400 euros mensuals.
 • 15 pagues a l'any.
 • Augments de sou per antiguitat (5% amb cada trienni).
 • Possibilitat de promoció interna.
 • Possibilitat d'excedències.
ver más

Estado de la oposición   

 

Estado

Plazo cerrado

Plazas

81 Plazas

Turno

Turno libre

Nivel de estudio

 • Graduado en secundaria o escolar

Plazos

Desde 29 diciembre 2022
Hasta 17 enero 2023

Proceso selectivo

Concurso-oposición

Personal

Funcionario

Ámbito geográfico

Barcelona

Documentos de interés   

 
 

Estado

Plazo pendiente

Plazas

279 Plazas

Turno

Turno libre

Nivel de estudio

 • Graduado en secundaria o escolar

Proceso selectivo

Concurso-oposición

Personal

Funcionario

Ámbito geográfico

Barcelona

Detalles de la convocatoria   

Documentos de interés   

 
 

Estado

Plazo cerrado

Plazas

320 Plazas

Turno

Turno libre

Nivel de estudio

 • Graduado en secundaria o escolar

Plazos

Desde 7 abril 2021
Hasta 26 abril 2021

Proceso selectivo

Concurso-oposición

Ámbito geográfico

Barcelona

Bases de la convocatoria

Detalles de la convocatoria   

Documentos de interés   

 
 

Estado

Plazo cerrado

Turno

Turno libre

Nivel de estudio

 • Graduado en secundaria o escolar

Plazos

Desde 16 diciembre 2021
Hasta 4 enero 2022

Proceso selectivo

Bolsa de empleo

Ámbito geográfico

Barcelona

Documentos de interés   

 

Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?