27,00 €
IVA incluido
Cantidad

27,00 €
Cantidad

Corporacions Locals de Catalunya

Temari General Volum 3
Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest tercer volum s'organitzen en dos blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts: – Funció Pública i Dret del Treball – Gestió Pressupostària i Financera. Hisenda Pú...
Ver más

Detallesaddclear

9788414211731
27/03/2018
Cataluña
340
CCT0069
Español
230
165

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Convocatorias relacionadas

553

Total plazas convocadas

No hay resultados

Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?