22,00 €
IVA incluido
Cantidad

22,00 €
Cantidad

Personal Laboral de Llars D´infants de la Generalitat de Catalunya

Grups D1 I D2. Temari I Test Part General.
Temari de desenvolupament de la Part General del Programa Oficial establert per a les places de Personal Laboral fix (Grups D1 i D2) de Llars d'Infants del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons establix la convocatòria del procés selectiu promulgada per la Resolució EDU/3403/2009, de 24 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5522, de 9 de desembre de 2009). S'analitzen en aquesta obra els sis temes que componen la Part General d'aquest Progra...
Ver más

Detallesaddclear

9788467632651
14/12/2009
Cataluña
264
CAT0236
Catalán
248
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?