22,00 €
20,90 €
IVA incluido
Cantidad

22,00 €
20,90 € 5% de descuento
Cantidad

Personal Laboral de Llars D´infants de la Generalitat de Catalunya

Grups D1 I D2. Temari I Test Part General.
En oferta
Temari de desenvolupament de la Part General del Programa Oficial establert per a les places de Personal Laboral fix (Grups D1 i D2) de Llars d'Infants del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons establix la convocatòria del procés selectiu promulgada per la Resolució EDU/3403/2009, de 24 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5522, de 9 de desembre de 2009). S'analitzen en aquesta obra els sis temes que componen la Part General d'aquest Progra...
Ver más

Detallesaddclear

9788467632651
14/12/2009
Cataluña
GARCIA POMAR, CONSUELO
264
CAT0236
Catalán
248
174
Libro

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?