38,00 €
IVA incluido
Cantidad

38,00 €
Cantidad

Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya

Departament D´acció Social I Ciutadania. Diplomat/Ada en Infermeria. Temari Específic
Desenvolupament dels temari, del programa oficial per a la preparació de proves selectives dirigides a cobrir places d´Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d´Acció Social i Ciutadania. Diplomat/ada en infermeria. Edició totalment actualitzada i adaptada al nivell acadèmic exigit.
Ver más

Detallesaddclear

9788467631944
27/11/2009
Cataluña
464
CAT0232
Español
248
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?