11,00 €
IVA incluido
Cantidad

11,00 €
Cantidad

Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya

Departament D´acció Social I Ciutadania. Diplomat/Ada en Infermeria. Test Específic
Collecció de qüestionaris de tipus test sobre cadascun dels temes desenvolupats en el nostre temari d´Personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Departament d´Acció Social i Ciutadania. Diplomat/ada en infermeria. De gran interès per a l'autoavaluació i el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen.
Ver más

Detallesaddclear

9788467632415
15/12/2009
Cataluña
130
CAT0233
Español
248
174

Reseña

Ver más

Índice

Ver más


Alertas MAD

¿Quieres estar informado de todas las oposiciones que sean de tu interés?